Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Upis vlasništva u katastar i u zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika.
Vlasništvo se upisuje na temelju pravnih akata propisanih Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Više...

Geodetski projekt

GEODETSKI PROJEKT
 

 

Geodetski projekt je sastavni dio idejnog/glavnog projekta za ishođenje lokacijske/građevinske dozvole

 

Više...

Geodetska vještačenja

Geodetska vještačenja

 

VEŠTAĆENJE GEODEZIJA

Djelatnost vještačenja iz područja geodezije

Izrada geodetskog vještačkog nalaz i mišljenja temeljem zahtjeva nadležnog suda, fizičke ili pravne osobe.

Više...

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Geois geodet, mjernik

Geo-informatički studio d.o.o. za geodetske usluge ovlašteno je trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu (Buzin), Bani br. 110

Društvo je registrirano za obavljanje stručnih geodetski poslova (djelatnosti) iz područja inžinjerske geodezije, geodetsko-katastarskih poslova, stručnog nadzora te izrade nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještakaza geodeziju.

Tvtrka Geo-informatički studio d.o.o. posjeduje suvremenu geodetsku i informatičku opremu, programska rješenja i licence za korištenje software-a. Tvrtka upošljava stručne djelatnike sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem iz svih područja djelatnosti.

Stučni tim tvrtke će Vam rado pomoći besplatnim savjetima u postupku katastarskih i zemljišnoknjižnih uknjižbi vlasništva, geodetskim djelatnostima u postupku ishođenja akata prostornog uređenja i svih drugih poslova iz područja geodezije.

U popisu naših Usluga dobit ćete podatke o uslugama koje tvrtka nudi kako biste se detaljno informirali o geodetskoj djelatnosti i onome što Vam tvrtka može ponuditi, te Pojmovnik koji sadrži geodetske pojmove koji se koriste u tekstu web stranice.

Kratak popis usluga koje nudimo:

  1. Geodetski projekt u postupku  ishođenja dokumenata i akata prostornog uređenja
  2. Izrada nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju
  3. Parcelacijski i drugi geodetski elaborati
  4. Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje podzemnih i nadzemnih instalacija u katastru vodova
  5. Geodetski situacijski nacrti, iskolčenje objekata i kontrolna mjerenja
  6. Evidentiranj podataka o zgradama i drugim građevinama
  7. Etažiranje nekretnina (izrada plana posebnih dijelova nekretnine)

Kontakt

Geo-informatički studio d.o.o.

Ured:
Bani 110
10 010 Zagreb
Hrvatska

Tel: +3851 3822545

Fax: +3851 3680565

Možete nas kontaktirati i putem Forme za kontakt.