Impressum

Geo-informatički studio d.o.o.

za geodetske usluge
 
Registrirani u Trgovačkom sudu u Zagrebu.
MBS: 080715213
OIB: 77584116766
Sjedište: Bani 110
10 010 Zagreb
Hrvatska
IBAN:  Zagrebačka banka, Zagreb
HR5523600001102115611
 
Osobe ovlaštene za zastupanje:
IVICA PENDIĆ,
- zastupa samostalno i pojedinačno
JURICA GALIĆ,
- zastupa samostalno i pojedinačno
DAVOR BAČELIĆ,
- zastupa samostalno i pojedinačno

 

Suglasnost Državne Geodetske Uprave (DGU)
Upisan je u Evidenciju ovlaštenih osoba koju vodi DGU pod rednim brojem: 577.

Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Kontakt

O nama

 
Tvrtka Geo-informatički studio d.o.o. za geodetske usluge osnovana je 04. prosinca 2009. god.
Tvrtka posjeduje rješenje Državne geodetske uprave kojim se daje suglasnost za obavljanje slijedećih stručnih geodetskih poslova (djelatnosti):
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • Tehničko vođenje katastra vodova
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • Izrada geodetskoga projekta
 • Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • Stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja.
 • djelatnost vještačenja iz područja geodezije

Djelatnici tvrtke imaju stručno znanje i višegodišnje iskustvo na prethodno navedenim geodetskim poslovima.

Referentna lista:

 • Izrada nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju u postupku provođenja zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka radi upisa služnosti za predlagatelja Plinacro d.o.o. u katastarskim općinama Demerje, Kupinečki Kraljevec i Goli Breg (Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje elektroenergetske mreže u Katastar vodova, na području grada Zagreba, više lokacija (ELEKTROKEM d.o.o.)
 • Praćenje građevine u gradnji (Akumulator topline, Žitnjak (spremnik (visina 51.5 m), crpna stanica, povezni cjevovodi (DN 600), te sustav za kontrolu i upravljanje)) Zagreb (MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje poslovnog objekta "Kika", Zagreb (ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje građevine Plodina na Jakuševcu, Zagreb (Mucić & Co d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje trgovačkog centra „City Center One“, u  istočnog dijelu grada Zagreba, Zagreb (Stipić Grupa d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje građevine Trgovački centar Colosseum u Slavonskom Brodu ( Stipić grupa d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje građevine Arena centra na Laništu, Zagreb (Mucić & Co d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje građevine Konzuma u Sesvetama, Zagreb (Mucić & Co d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje i izrada elaborata za evidentiranje građevine Lesnina na Jankomiru, Zagreb (Mucić & Co d.o.o.)
 • Praćenje izgradnje građevine poslovno - trgovačkog kompleksa GREEN GOLD u Trnju, Zagreb (Bramgrad d.o.o. / Opik d.o.o)
 • Praćenje izgradnje građevine plastenika s pomoćnim građevinama u K.O. Zaprešić (Luxar Ag d.d.)
 • Praćenje izgradnje poslovne građevine Hrvatske biskupske konferencije na Ksaverskoj cesti, Zagreb  (Zagorje tehnobeton d.d.)
 • Izrada Geodetskih nalaza u postupku povrata oduzete imovine za Nadbiskupiju Zagrebačku
 • Ostalo: Izrada parcelacijskih i ostalih geodetskih elaborata te elaborata za katastar vodova, na području cijele Hrvatske za razne tvrtke (između ostalih: HEP d.d, HEP ODS d.o.o. Elektar Križ,  Croatia - tehnički pregledi d.o.o., Delta nekretnine d.o.o., Bramgrad d.o.o., Eksedra d.o.o., Bramgrad projekt d.o.o., Kramp d.o.o., Allegheny financial d.o.o., Rimc d.o.o., Manta d.o.o., Aequitas d.o.o., Okipor d.o.o., Zagorje tehnobeton d.d., Autohrvatska d.o.o., Mas-Prom d.o.o., Tempo d.o.o., Perjavica projekt d.o.o., Delta Blato d.o.o., Moto d.o.o., Mani d.o.o., Ljekarne Prima pharme d.o.o., Zagrebački Holding d.o.o., Opirus gradnja d.o.o., Media plan d.o.o., SGZ Stanograd, Enid d.o.o., Profectus d.o.o., Leone ulaganja d.o.o., Muralis d.o.o., Euroblok d.o.o., Marhi d.o.o., Raiffeisen consulting d.o.o., Metroholding d.o.o., Vjesnik d.o.o., Zagrebačka nadbiskupija, Luxar Ag d.d., Helea d.o.o., PGP d.o.o., Domak d.o.o., Mucić & Co d.o.o., Stipić grupa d.o.o., Družba sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga, Elipsa - S.Z. d.o.o.) te za razne projektantske kuće, odvjetničke urede i fizičke osobe.

Geodetski instrumentarij:

 • Trimble R8, Trofrenkventni GPS
 • Leica  SmartRover, Dvofrekventni GPS
 • Leica TCR-802 POWER, Tahimetar
 • Leica TCR-802 POWER, Tahimetar
 • Sokkia SDL30, Digitalni nivelir
 • Sokkia C32, Nivelir

Računalna oprema:

 • 8 računala + server,
 • ploter,
 • printer

Vozila:

 • Renault Clio 1,2, Osobni automobil
 • Škoda Octavia 1,8, Osobni automobil
 • Toyota Rav 4 2,0, Osobni automobil