Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Geodetski situacijski nacrt

ProjektiranjeGeodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili Geodetska situacija  je prikaz stvarnog stanja terena u nekom CAD programu ili na analognom mediju u određenom mjerilu, izrađen na temelju geodetske izmjere.

Što sadrži geodetska situacija?

Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom.

Kada je potrebna geodetska situacija?

Geodetska situacija je podloga na kojoj se vrše projektiranja određenih zahvata u prostoru.

Geodetska situacija, ovjerena od nadležnog ureda za katastar, prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti (za građevine izgrađene od 1991.g. do 2007. god.)

Koji dokumenti su potrebni za izradu geodetske situacije?

Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Tko ovjerava geodetsku situaciju?

Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije, odnosno ovlašteni inženjer geodezije i nadležni katastarski ured.